Peroneal Sinir Sıkışması

Peroneal sinir en çok diz yan kenarında fibula denilen bacak kemiği ile kaslar ve bağlar arasında sıkışmaktadır.

Nedenleri

Peroneal sinir tuzaklanma nedenleri internal (fibula ve distal femur kırıkları, diz ekleminin komplet çıkıkları, travmaya bağlı dizin aşırı gerilmesi, cerrahi işlemler sırasında sinir hasarı, peroneal damarların anevrizmaları, osteokondroma gibi tümörler ve sinovial kistler) ve eksternal (sıkı elastik örtü, sargı, bandaj, flaster ceket, fiberglass spIintler, diz sabitleyiciler, bacak ortezleri, turnikeler ve buz paketleri) gibi nedenlerden kaynaklanır.

Tuzaklanma stupor, koma veya genel anestezi altındaki hastalarda pozisyonel olarak ortaya çıktığı kadar mesleki olarak diz çökme ve eğilmelerde de görülmektedir. Aşırı kilo kaybını takiben oluşan tuzaklanmanın sebebi fibula başında travmaya karşı sinirin hassasiyet kazanmasıdır.

Belirtileri

Ayak dorsifleksörleri denen ve ayağı bilekten yukarı kaldırmayı sağlayan kasların güçsüzlüğü ile karakterizedir. Hasta yürürken ayak bileğini düz tutamadığı için sürüklemek zorunda kalır. Aynı zamanda ayak yüzünde uyuşma da vardır. Akut olaylarda duyudan daha fazla motor tutulum ön plandadır. Kist ve tümör gibi daha kronik olaylarda ise ağrı ve yavaş ilerleyen motor ve duyu rahatsızlıkları vardır.

Tanı

Elektrodiagnostik (EMG) değerlendirme hastalığın tanısı ve gelişiminin belirlenmesi için gereklidir

Tedavi

Eğer yavaş bir şekilde ilerliyor ve kişi bu olayı artıracak bir şey yapıyorsa o zaman bunu yapmayı durdurmalıdır. Sık olarak yapılan işlem bandaj yada sinirin üzerine yüklenerek istirahat etme sebep olarak görülür. Enflamasyonu giderici ilaçlar kısa süreli yardımcı olabilir. Fizik tedavi ve bacak egzersizleri bazen yardımcı olabilir.

Cerrahi

Eğer şikayetler ileri düzeyde değilse beklenebilir genellikle bir ay kadar beklenebilir. Eğer güç kaybı tam ve EMG destekliyorsa beklemek yerine cerrahi tedaviyi öncelikli düşünmeliyiz. Genellikle lokal anestezi altında yapıyoruz. Hasta yüzüstü yatırılır ve dizin hemen arkasında ve bacağın dış kısmında sinir üzerindeki cilde yapılan yaklaşık 3 cm kesi ile girilerek siniri sıkıştıran üzerindeki kılıf kesilerek açılır ve sinir rahatlatılır. Genellikle günlük ameliyattır ve hasta ameliyattan 4-5 saat sonra evine gidebilir. 1 gün yatak istirahati öneriyoruz.