Bilimsel Yayınlar

YURTİÇİ BİLDİRİLER

Yurtiçi Poster Bildiriler

 • Odontoid ile patolojılerde endoskopik transnazal yol: 10 olgunun değerlendirilmesi – Gökmen Kahiloğulları, Cem Meço, Süha Beton, Ümit Eroğlu, Bora Tetik, Orhan Mammadkhanlı, Ağahan Ünlü, SS021, 29. TND toplantısı, 2015 Antalya.
 • Atipik yerleşimli intrakranial dermoid tümörler, İhsan Doğan, Orhan Mehmethanlı, Serdar Solmaz, Ümit Eroğlu, Onur Özgüral, Ağahan Ünlü, EPS – 046, TND 30. Bilimsel kongresi, 2016 Antalya
 • Travma sonrası araknoid kist kanaması ve spontan rezolüsyonu, Fatih Yakar, Ümit Eroğlu, Murat Zaimoğlu, Orkhan Mammadkhanlı, Koral Erdoğan, Serdar Solmaz, Emre Yağız Sayacı, Mustafa Cemil Kılınç, Murat Büyüktepe, Burak Bahadır, Hasan Çağlar Uğur, EPS-145, TND 30. Bilimsel kongresi, 2016 Antalya
 • Posterior fossa metastasis of retinoblastoma: the first case in literatüre, Fatih Yakar, İhsan Doğan, Mehmet Özgür Özateş, Murat Zaimoğlu, Orkhan Mammadkhanlı, Murat Büyüktepe, Koral Erdoğan, Serdar Solmaz, Burak Bahadır, Mustafa Cemil Kılınç, Emre Yağız Sayacı, Melih Bozkurt, EPS-250, TND 30. Bilimsel kongresi, 2016 Antalya
 • Dural ektazi: olgu sunumu, Fatih Yakar, Mehmet Özgür Özateş, Murat Zaimoğlu, Orkhan Mammadkhanlı, Burak Bahadır, Mustafa Cemil Kılınç, Murat Büyüktepe, Emre Yağız Sayacı, Koral Erdoğan, Hasan Çağlar Uğur, EPS-401, TND 30. Bilimsel kongresi, 2016 Antalya
 • Yassı hücreli larinks tümörünün üst torakal vertebra metastazı: olgu sunumu, Fatih Yakar, Ümit Eroğlu, Mehmet Özgür Özateş, Murat Zaimoğlu, Orkhan Mammadkhanlı, Eyüp Bayatlı, Emre Yağız Sayacı, Serdar Solmaz, Mustafa Cemil Kılınç, Burak Bahadır, Murat Büyüktepe, Mustafa Ağahan Ünlü, EPS-474, TND 30. Bilimsel kongresi, 2016 Antalya
 • Pnomoraşi, Fatih Yakar, Ümit Eroğlu, Murat Zaimoğlu, Mehmet Özgür Özateş, Orkhan Mammadkhanlı, Koral Erdoğan, Serdar Solmaz, Eyüp Bayatlı, Emre Yağız Sayacı, Mustafa Cemil Kılınç, Hasan Çağlar Uğur, EPS-475, TND 30. Bilimsel kongresi, 2016 Antalya
 • Erişkin Hastalarda Retrofaringeal Apse İle Kendini Belli Eden Spondilodiskit Olgusu, Nurlan İsayev, Rıdvan Kılıç, Hatice Seçil Akyıldız, Orkhan Mammadkhanlı, İhsan Doğan, Süha Beton, PB – 3 – 053, 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 ekim 2016, Antalya
 • Direk laringoskopi sonrası servikal miyelopati gelişen hastanın anestezi yönetimi, Bekir Ayan, Orkhan Mammadkhanlı, Başak Ceyda Meço, Dilek Yörükoğlu, P – 523, Tark 2017
 • Tek merkezde 2 yıllık nöroendoskopik yolla supratentoryal parankimal hematom drenajı deneyimi, Ümit Eroğlu, Fati̇h Yakar, Onur Özgüral, Orkhan Mammadkhanlı, Gökmen Kahiloğulları, Hasan Çağlar Uğur, SS-229, TND 31. Bilimsel kongresi, 2017 Antalya
 • Glial tümör cerrahisinde subpial insizyon tekniği kullanılmasının üstünlüğü, Onur Özgüral, Orkhan Mammadkhanlı, Emre Yağız Sayacı, Murat Büyüktepe, Ümit Eroğlu, Atilla Erdem,  EPS-071, TND 31. Bilimsel kongresi, 2017 Antalya
 • Oligodendrogliom, Kolon ve serviks ca tesadüf mü? Genetik mutasyon mu? Onur Özgüral, Orkhan Mammadkhanlı, Serdar Solmaz, Koral Erdoğan, İhsan Doğan, Atilla Erdem,  EPS-107, TND 31. Bilimsel kongresi, 2017 Antalya
 • Kafa Tabanı cerrahisinde tümör rezeksiyonunda hibrid vizualizasyon kullanımı, Orkhan Mammadkhanlı, Emre Yağız Sayacı, İhsan Doğan, Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, Yusuf Şükrü Çağlar, SS – 177, TND 32. Bilimsel kongresi, 2018 Antalya
 • Importance Of Neuromonitoring During Patient Position. A Case Report. Orkhan Mammadkhanli, Suat Canbay. Pp-008, XIII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 2019, İzmir
 • Sacral insufficiency fracture, a rare complication after lumbosacral stabilizatıon. A case report. Orkhan Mammadkhanli, Suat Canbay. PP-073, Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 2019, İzmir
 • Spınal cord stımulation in a patient with multiple sclerosis and failed back surgery syndrome. Orkhan Mammadkhanli, Suat Canbay. PP-093, Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 2019, İzmir
 • Hassas (elegan) alan yerleşimli santral sinir sistemi lezyonunda ameliyat içi kortikal-subkortikal stimulasyon, kortikal haritalama; morbidite ve fonksiyonel sonuçların değerlendirmesi. Orkhan Mammadkhanlı, Ihsan Dogan, Melih Bozkurt. SS-114. 33. TND Bilimsel Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya.
 • Torasik İntradural Ekstramedüller Epidermoid Tümör: iki olgu. Serdar Solmaz, Ümit Eroğlu, Onur Özgüral, Orkhan Mammadkhanlı, Koral Erdoğan, Ayhan Attar. PS-313. 33. TND Bilimsel Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya.
 • The worst complication revision surgery of thoracic region: aortic rupture. Orkhan Mammadkhanlı, Suat Canbay, Yusuf Şükrü Çağlar. PS-292. 33. TND Bilimsel Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya.

 

YURTDIŞI BİLDİRİLER

Yurtdışı Sözlü Bildiriler

 • Three rare localizations of intracranial dermoid tumors, Yusuf Sukru Caglar, Ihsan Doghan, Onur Ozgural, Orkhan Mammadkhanlı, Umit Eroglu, Agahan Unlu, (Electronic poster no 2233), 2017, AANS Annual Meeting, 22-26 Nisan 2017, Los Angeles, ABD
 • ‘Is IONM Always Reliable In The Treatment Of High Degree Severe Congenital Kyphosis: Report Of A Case And Debate On Intermittent Or Continuous IONM?’, during the Salzburg Weill Corner Seminar on Neurosurgery (Spine), Orkhan Mammadkhanlı, May 27 – June 2, 2018, Salzburg, Austria.

 

ULUSAL YAYINLAR

 1. Onur Özgüral, Orkhan Mammadkhanlı, İhsan Doğan, Ümit Eroğlu, Aylin Heper Okçu, Ağahan Ünlü. Three Rare Localizations of Intracranial Dermoid Tumors. J Ankara Univ Fac Med 2018;71(2):192-196
 2. Onur Özgüral, Orkhan Mammadkhanli, İhsan Doğan, Ümit Eroğlu, Fatih Yakar, Emre Yağız Sayacı, Hasan Çağlar Uğur. Lineer Skalp İnsizyonlarının İntraoperatif ve Postoperatif Morbiditeye Etkisi: Retrospektif Klinik Çalışma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2018;71(3):234-237. DOI: 10.4274/atfm.96967

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Canbay S, Gel G, Durgal A, Mammadkhanli O. Spinal cord stimulation in a patient with multiple sclerosis and failed back surgery syndrome. Neurosciences (Riyadh, Saudi Arabia). 2019 Jul;24(3):221-4
 2. Bilgetekin I, Mammadkhanli O, Basal FB, Kandemir O, Canbay S, Oksuzoglu B. A case of pelvic giant cell tumor of bone, complete remission with denosumab: long duration of response. Anti-cancer drugs. 2019 Nov.

 

 

ULUSLARARASI YAYINLAR (editöre mektup, özet, derleme)

 1. Mammadkhanli O, Eroglu U, Ugur HC. Posterior Epidural Migration of a Lumber Disc Fragment Causing Cauda Equina: a Case Report and Literature Review. Indian Journal of Surgery. 2019 Oct 1;81(5):509-10.

 

KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ

 1. Nöroşirurji Cerrahi İncelikler (kraniyal). (144 Sagital Kranyosinostoz, 145 Koronal Sinostoz ve 146 Metopik Kranyosinostoz bölümleri). Remi Nader, Cristian Gragnaniello, Scott C. Berta, Abdulrahman J. Sabbagh, Michael L. Levy. Çeviri Editörü: Şükrü Çağlar, Mehmet Yaşar Kaynar, İhsan Doğan, Tolga Dündar. 754 sayfa; 2018.
 2. Yaşlanan Omurga. Yaşlanan Omurgada Cerrahı Endıkasyon Krıterlerı: Yaşlı Hastada Endıkasyonda Değışkenlık Belırteçlerı. Suat CANBAY, Orkhan MAMMADKHANL Bölüm 32. 155. sayfa; 2019. ISBN: 978-605-4149-21-6

 

KONGRE KATILIMLARI

 1. International Turkish Spine Congress, April 17 – 20, 2013. Cappadocia
 2. TNDer Nöroonkolojik ve Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu 28-29 aralık, 2013, İstanbul
 3. İntrinsik Beyin Lezyonları için ak madde yollarının üç boyutlu mikroanatomi ve cerrahisi, 17 ocak 2015, Ankara
 4. TND Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya
 5. TND Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Eğitim ve Öğretim Grubu ortak sempozyumu. Pineal Bölge Nöroanatomisi ve Cerrahisi, arteriovenöz Malformasyonlar, 26-27 Aralık 2015, Ankara
 6. Hipofiz Tümör Biyolojisinde Son Gelişmeler, 15 şubat 2016, Ankara
 7. TND Bilimsel Kongresi, 11-14 nisan 2019, Antalya
 8. “Nöroşirurjinin Güncel Problemleri”, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Nöroşirurji ABD kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle uluslararası kongre, 11-12 Mayıs, Bakü

 

KURS KATILIMLARI

 • International Deep Brain Stimulation Surgery&Microelectrode Recording Cadaver Course, February 06-07 2015, Istanbul
 • Sagittal Balance Master 29 ekim-01 kasım 2015 Antalya
 • Cerrahi Nöroanatomi Kursu, 11.04.2019, Antalya
 • İngilizce Medikal Sunum ve Tartışma Becerileri Eğitimi, 04.2019, Antalya
 • Sakroiliak Fiksasyon Teknikleri Kursu, 04.2019, Antalya

 

SEMİNER KATILIMLARI

 • Salzburg Weill Corner Seminar on Neurosurgery (Spine), May 27 – June 2, 2018, Salzburg, Austria.