All Posts

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu Nedir? Karpal Tünel Sendromu Median sinirin el bileği seviyesinde, karpal tünelden geçerken sıkışması sonucu oluşan, üst ekstremitenin…

Omurga Kırıkları

Omurga ve omurilik anatomisi Omurga kırığı konusunu biraz daha iyi anlamak için omurga anatomisini kısaca gözden geçirelim. Omurga, birbirleriyle yumuşak doku,…

Lomber Stenoz (Dar Kanal)

Lomber dar kanal (Spinal Stenoz) İlerleyen yaşla, omurlar arasındaki diskler süngerimsi yapılarını kaybederek daha az su içermeye başlar. Bu olay…

Servikal Disk Hernisi (Boyun Fıtığı)

Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi) Boyun Fıtığı Nedir? Boyunda 7 adet omurga mevcuttur. Bu omurgaların arasında disk denilen yastıkcıklar ağırlığın…