Beyin Tümörleri

Beyin tümörü, beyindeki anormal hücrelerin büyümesidir.

Hücreler, insanlarda temel yapısal ve işlevsel birimdir. Vücut normal çalışırken, yeni hücreler sadece eski veya hasar görmüş hücrelerin yerini almak için oluşur. Ancak hastalıklar, kalıtımsal etkenler ve vücudun çevreden maruz kaldığı etkenler sonucunda hücrelerin doğru fonksiyon görmesi bozulur ve hücreler büyüme kontrolünü kaybederek çok sık, hızlı ve olması gerekenden fazla sayıda bölünmeye başlarlar. Anormal büyüme sonucu oluşan hücre kitlesine tümör denilir.
Gelişen tümör dokusu beyine baskı yaparak bulgu verir.

Beyin dokusundan kaynaklanan tümörlere birincil (primer) beyin tümörü denilir. İkincil (sekonder) beyin tümörü ise beyin dışı bir kanserin beyine yayılması ile oluşur. Beyin tümörleri kaynak aldıkları dokunun tipine göre adlandırılırlar.

Birincil beyin tümörü nedir?

Bir beyin tümörü, beyindeki anormal bir doku büyümesidir. Eğer tümör beyinden kaynaklanıyorsa, buna birincil beyin tümörü denir. Birincil beyin tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilir.

İyi huylu beyin tümörleri

İyi huylu beyin tümörleri yavaş büyürler, beyin dokusundan farklı sınırları vardır ve nadiren dağılırlar. İyi huylu tümörler yine de tehlikeli olabilir. Beyindeki normal bölgelerine zarar verebilir ve bu bölge baskı yaparak ciddi işlev bozukluğuna neden olabilirler. Beynin hayati bir bölgesinde yer alan iyi huylu beyin tümörleri hayatı tehdit edebilir. Çok nadiren, iyi huylu bir tümör malign hale gelebilir.

Malign beyin tümörleri

Malign beyin tümörleri kanserlidir. Genellikle hızlı büyürler ve çevreleyen sağlıklı beyin yapılarını istila ederler. Bunlar hayatı tehdit eden tümörler. Çok nadir olarak, bu tümörler beynin ve omuriliğin diğer kısımlarına ayrılabilir ve yayılabilir.